Meredith & Polak oferuje kompleksowy pakiet usług doradczych - od analizy wykonalności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych po nadzór nad zarządzaniem i utrzymaniem obiektu. Spółka dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynierską, posiadajaca uprawnienia we wszelkich zakresach- konstrukcyjnym, mechanicznym, elektrycznym oraz geotechnicznym. Dzięki temu, spółka oferuje swoim klientom niezbędne zasoby fachowej wiedzy i doświadczenia we wszystkich fazach każdego projektu.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 • Kompleksowe zarządzanie projektami - sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami i obowiązującymi normami;
 • Opiniodawstwo w zakresie przygotowania i wykonawstwa projektów (działalność skierowana zarówno do inwestora, jak i organizacji finansujących projekt);
 • Nadzór inwestorski;
 • Inwestor zastępczy;
 • Kontrola i monitoring kosztów;
 • Doradztwo w zakresie formalnej obsługi inwestycji (procedury, pozwolenia, organizacja przetargów);
 • Techniczna i urzędowa ekspertyza projektów;
 • Negocjacje warunków partycypacyjnych z uczestnikami przedsięwzięcia;
 • Kosztorysowanie i analiza ryzyka;
 • Kontrola techniczna obiektów, sporządzanie i prowadzenie książki obiektu;
 • Projektowanie architektoniczno- budowlane.