Kompleksowy nadzór inwestorski nad budową Stacji Recyklingu Wody. Budowany zespół obiektów ( nowych i modernizowanych ) zajmować się będzie częściowym odzyskiem wody używanej w zakładzie do celów okołoprodukcyjnych z jej zawróceniem i ponownym wykorzystaniem.  Oczyszczaniu i odzyskowi wody podlegać będą ścieki technologiczne i sanitarne. Wykonawca Nijhuis ICE Polska.