• opis

    Rozbudowa zabezpieczeń fizycznych i technicznych Ambasady USA.

  • lokalizacja Warszawa
  • rok 2001/2002
  • inwestor Ambasada USA
  • klient Ambasada USA
  • dane projektowe
  • funkcja

    - Nadzór realizacyjny nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi